Rotterdamse bedrijven niet altijd tijdig betaald ondanks levering volgens afspraak

Als u een eigen bedrijf heeft, dan heeft u vanzelfsprekend klanten waar u werkzaamheden voor uitvoert. Sommige bedrijven richten zich vooral op hun lokale markt. Ze doen dus voornamelijk zaken met particulieren of andere bedrijven uit dezelfde regio. Maar vanzelfsprekend zijn er ook voldoende bedrijven die zich richten op de gehele Nederlandse markt.

 

Het kantoor is bijvoorbeeld gevestigd in regio Rotterdam, maar de klanten komen vanuit het hele land. Of het bedrijf nu lokaal opereert of landelijk actief is, veel bedrijven krijgen op een bepaald moment met een wanbetaler te maken. Het is bijna onvermijdelijk. Voor de duidelijkheid: een wanbetaler is een klant die zijn of haar rekeningen niet betaald.

Tijdige betaling zeker niet vanzelfsprekend

De diensten of producten worden in veel gevallen eerst geleverd, en vervolgens wordt de factuur opgemaakt en verzonden aan de klant. Vanzelfsprekend moet de factuur wel tijdig betaald worden, helaas gebeurd dit dus niet altijd. De eerste stap is het verzenden van een vriendelijke betalingsherinnering. Natuurlijk kan een klant een factuur ook over het hoofd gezien hebben, of wat later zijn met de betaling. Veel boekhoudpakketten die door bedrijven gebruikt worden, bieden overigens de mogelijkheid om een dergelijke betalingsherinnering te verzenden vanuit de administratie. De volgende stap in een dergelijke situatie is het verzenden van een aanmaning. Hierin wordt de debiteur voor de laatste keer gewaarschuwd over de openstaande betaling en krijgt een laatste mogelijkheid om alsnog de factuur te voldoen.

Wat als ook dat geen nu heeft?

Wanneer alle zaken geen effect hebben gehad, is er de mogelijkheid om zwaarder geschut in te zetten. Een externe partij inschakelen voor het innen van de rekening is dan ook een mogelijkheid die u heeft. Een incasso bureau is vaak de eerste die kan helpen bij deze zaken. Daarna is er nog de mogelijkheid om de zogenaamde gerechtelijke fase in te gaan waarbij u via een rechter gaat proberen om de rekeningen te innen. In veel gevallen hoeft het zo ver echter niet te komen en zal een incassobureau er al voor kunnen zorgen dat openstaande betalingen sneller voldaan kunnen worden. Een dergelijke partij kan u vaak ook adviseren over hoe om te gaan met openstaande betalingen. Zo kunnen deze situaties in de toekomst voorkomen worden.